zaterdag 12 juni 2010

Interview Peter Nuyten

Door DE STRIPSPECIAALZAAK
Praktisch uit het niets stond Peter Nuyten er plots met het door Silvester uitgegeven historische one-shot Auguria dat zich in de Romeinse tijd afspeelt en de opstand van de Bataven op een avontuurlijke manier belicht. Stripervaring heeft Nuyten nochtans wel. Hij is de vaste inkter van Jan, Jans en de Kinderen. Met hem hadden we het voornamelijk over Auguria.Dit is je eerste eigen strip met een volwaardige albumlengte. Was Silvester meteen geïnteresseerd om het uit te geven?
Peter Nuyten: "Ja. Ik had wat werk van Auguria naar Silvester gestuurd en dat is positief beoordeeld. Ze vonden de kwaliteit erg hoog en paste goed in haar actuele fonds."

Waar komt de naam Auguria vandaan?
Peter Nuyten: "Auguria komt van het Latijnse woord 'augurium' wat 'voorteken' betekent. Bij de Romeinen was het gebruikelijk dat een zogenaamde 'augur' (een ziener) voorspellingen deed. De Germanen hadden destijds voornamelijk vrouwelijke zieneressen en priesters in tegenstelling tot de Galliërs waar meer mannelijke priesters gebruikelijk waren. Auguria gaat onder meer over de uitkomst van de Bataafse oorlog die door een in hoog aanzien staande Germaanse priesteres voorspeld werd, althans volgens de overlevering van de Romeinse historicus Tacitus. Volgens deze priesteres zouden de Bataven die strijd winnen, maar zij hebben deze uiteindelijk verloren. In mijn verhaal ga ik in op haar falen als voorspeller."

Was de Bataafse insteek eigenlijk de hoofdreden om Auguria te maken?
Klik hier om verder te lezen.

Geen opmerkingen: